Ανοιχτή συζήτηση για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς


Η Πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων έχει ξεκινήσει έναν πρώτο κύκλο θεματικών συζητήσεων -με αντικείμενο θέματα που σχετίζονται με τις εξορύξεις-, στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης θέσεων και της αυτομόρφωσης.
Η δεύτερη θεματική ενότητα, θα συζητηθεί την Πέμπτη 23/5, στις 19:30, στο κτίριο Γκίνη του ΕΜΠ (Πατησίων), και έχει θέμα:

Οι ενεργειακοί σχεδιασμοί στον ελλαδικό χώρο, στο πλαίσιο των κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών, που έχουν συντελεστεί και συντελούνται. Ο ιδιαίτερος ρόλος της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στους εταιρικούς και κρατικούς σχεδιασμούς. Συσχέτιση με τους υποτιθέμενους εναλλακτικούς σχεδιασμούς στους τομείς του φ.α., των ΑΠΕ και των δικτύων μεταφοράς“.

Επισυνάπτεται η παρουσίαση. Τα υλικά των παρουσιάσεων και των κειμένων συμβολής αναρτώνται στην εξής διεύθυνση:

Scroll to top