Μύθοι και πραγματικότητα για τα ατυχήματα και τις εξορύξεις υδρογονανθράκων

Ελάχιστοι στη χώρα μας γνωρίζουν πόσο πιθανό είναι να συμβεί ένα ατύχημα πετρελαιοκηλίδας στο πλαίσιο των εργασιών για την έρευνα ή τις εξορύξεις υδρογονανθράκων, ενώ αντίστοιχα λίγοι είναι και όσοι γνωρίζουν τις πραγματικές επιπτώσεις που προκαλούνται σε μια τέτοια περίπτωση στο σύνολο μιας κοινωνίας. Την ίδια ώρα, τόσο οι υποστηρικτές των εξορύξεων, όσο και οι ίδιες οι πετρελαϊκές εταιρείες επιλέγουν να αναπαράγουν ένα μύθευμα κατά το οποίο το ρίσκο είναι μηδαμινό, αποσιωπώντας τη διεθνή εμπειρία και παραπλανώντας εν τέλει την κοινή γνώμη.

© Wikimedia Commons

Scroll to top