Τα περιβαλλοντικά κινήματα και οι δυναμικές τους: η περίπτωση του Καλαμά

Το κείμενο περιέχει μια εισαγωγή για τον Καλαμά, συνεχίζει με τις περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχεται το ποτάμι, αναφέρεται στις κινητοποιήσεις του 1988 για να μην πέσουν τα λύματα στον Καλαμά, περιγράφει τους αγώνες και τη δημιουργία της Κίνησης όπως και τη σύσταση του Συνδέσμου Παρακαλάμιων Δήμων και την απραξία του και καταλήγει με τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις του συγγραφέα για το σήμερα, ενώ παρατίθεται και αντίστοιχη βιβλιογραφία.

Ξεφυλλίστε το ebook https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=katharoskalamas1&d=__-______________-________-___-__-_ή δείτε το pdf  Τα-περιβαλλοντικά-κινήματα-και-οι-δυναμικές-τους.-Η-περίπτωση-του-Καλαμά-διασκευή

Scroll to top