Όχι στην ποινικοποίηση των συγκεντρώσεων

Τα κινήματα δεν αναπτύσσονται στην αιχμαλωσία

Όχι στην ποινικοποίηση των συγκεντρώσεων
Το νομοσχέδιο Χρυσοχοΐδη, που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή, θίγει θεμελιώδεις ελευθερίες, μας βάζει άμεσα στο στόχαστρο και μας αναγκάζει να πάρουμε θέση, όπως και κάθε κοινωνικό κίνημα.
Δεν χρειάζεται να σταθούμε αναλυτικά σε όλες τις διατάξεις ενός πολλαπλώς και τυπικά αντισυνταγματικού νομοσχεδίου, που έχει ήδη αναλυθεί αρκετά. Η ιδέα ότι μπορεί να είναι στις αρμοδιότητες της αστυνομίας -που δεν λογοδοτεί πολιτικά- να αποφασίζει για το αν θα πραγματοποιηθεί μια συγκέντρωση, τα ασαφή κριτήρια μαζικότητας, ο ρόλος του οργανωτή, η δημιουργία ομάδας περιφρούρησης από τους ίδιους τους οργανωτές σε συνεργασία με την αστυνομία, όλες αυτές οι διατάξεις και οι υπερεξουσίες είναι έξω από κάθε δημοκρατική λογική, ακόμη και αυταρχική. Στην πράξη, το νομοσχέδιο αυτό μας απαγορεύει να διαδηλώνουμε.
Το νομοσχέδιο επαναφέρει διατάξεις του χουντικού διατάγματος του 1971 όπως, μεταξύ πολλών άλλων, περί «οργανωτή» των συναθροίσεων με μοναδικό στόχο – και τότε και τώρα – την ποινικοποίηση, τον κατασταλτικό έλεγχο και τελικά το ουσιαστική προσπάθεια αποτροπής των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων. Τα κινήματα και οι κοινωνικοί αγώνες δεν έχουν «οργανωτή» δεν καλούνται από ένα κέντρο αλλά από πλήθος ομάδων πολιτών, που οργανώνονται αυθόρμητα και από τα κάτω. Χαρακτηριστικά, οι πανελλαδικές συγκεντρώσεις στις οποίες έχουμε λάβει μέρος για το ζήτημα των Εξορύξεων, έχουν διοργανωθεί από κοινού, με τη συνυπογραφή τουλάχιστον δεκατριών τοπικών κινήσεων, που δεν αναγνωρίζουν ένα κοινό κέντρο, διότι έχει η κάθε μία τις δικές της ιδιαιτερότητες, αλλά συλλογικά συντονίζονται ισότιμα και με αλληλοσεβασμό.
Αυτός ο τρόπος οργάνωσης αντιστοιχεί σε μια συνολικότερη στάση απέναντι στα προβλήματα, που σχετίζεται και με τη στάση μας απέναντι στη φύση: σεβασμός, τοπικότητα, μικροκλίμακα. Το ίδιο ισχύει αντιστρόφως και για το νομοσχέδιο Χρυσοχοΐδη, που δεν μπορεί να κατανοήσει στο ελάχιστο τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους οργανωνόμαστε όπως οργανωνόμαστε και όχι όπως θα ήθελε εκείνος.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης θέλει ένα κέντρο με το οποίο να μπορεί να συνομιλεί, σε μια προσπάθεια εξημέρωσης των κοινωνικών κινημάτων. Τα κινήματα όμως δεν αναπτύσσονται στην αιχμαλωσία.
Καταδικάζουμε το νομοσχέδιο και απαιτούμε την άμεση απόσυρσή του. Καλούμε όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον να λάβουν μέρος στις κινητοποιήσεις των ημερών. Καλούμε όλες τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες να πάρουν θέση σε αυτό το ζήτημα.
Δεν θα περάσει.

Πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων

Scroll to top