ΠΣΕ, ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

   Την Κυριακή στην πίτα της Πανηπειρωτικής εμφανίστηκε το μήνυμα της φωτογραφίας στις οθόνες του σταδίου για τις εξορύξεις....

Continue reading
Scroll to top