ΕΛΠΕ

ΕΛΠΕ
Λίγα λόγια για την εταιρεία

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ) ιδρύθηκε το 1998 όταν συγχωνεύτηκε η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. με τις θυγατρικές του Ομίλου της  ΔΕΠ-ΕΚΥ, ΕΛ.Δ.Α. και ΕΚΟ. Τότε οι μετοχές της αρχίζουν να διαπραγματεύονται στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου.

Ο Όμιλος Εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη,
στους εξής τομείς :
- Διύλιση (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα , Θεσσαλονίκη, ΠΓΔΜ), Εφοδιασμός και Εμπορία πετρελαιοειδών
- Λιανική εμπορία Πετρελαιοειδών (Ελλάδα, Κύπρος, π.Γ.Δ.Μ., Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία)
- Παραγωγή και εμπορία χημικών/ πετροχημικών ( Ασπρόπυργος, Θεσσαλονίκη,Κομοτηνή, Βόλος)
- Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων  (Ελλάδα, Αίγυπτος, Λιβύη,Μαυροβούνιο)
- Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας  (ELPEDISON BV)
- Προμήθεια, μεταφορά και εμπορία φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ Α.Ε μέσω της οποίας συμμετέχει στο έργο του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας, του αγωγού φυσικού αερίου Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας (TGI) και του αγωγού ρωσικού φυσικού αερίου South Stream. 25% στον ελληνικό εταίρο της κοινοπραξίας για τον Αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης)
- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε)
- Τεχνικές μελέτες (ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.)

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ μπορεί κάποτε να ανήκαν εξολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, ωστόσο σήμερα το ποσοστό του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ ανέρχεται στο 35,5% και είναι ενταγμένο στο ΤΑΙΠΕΔ.

Κύριοι Μέτοχοι του Ομίλου (31/12/2019) είναι οι
45,5% Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A (Latsis Group)
35,5% Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε.(ΤΑΙΠΕΔ)
5,6 %  Θεσμικοί Επενδυτές – Έλληνες
5,8%  Θεσμικοί Επενδυτές – Ξένοι
7,7%  Ιδιώτες Επενδυτές

Τα ΕΛΠΕ μπορεί να περηφανεύονται πως φροντίζουν για την Υγεία, Ασφάλεια & Ευεξία των εργαζομένων τους, όμως δεν είναι λίγες οι φορές που τεχνικά ατυχήματα είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο και τραυματισμό πολλών εργαζομένων. Επανειλημμένα το Σωματείο Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ έχει ζητήσει να ληφθούν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και μέτρα προστασίας της ζωής των εργαζομένων, να υπάρξουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και κατάργηση των εξαντλητικών ωραρίων, να σταματήσει η πίεση και η εντατικοποίηση της δουλειάς.

Πολυδιαφημισμένη είναι και η Εταιρική Υπευθυνότητα του ομίλου ΕΛΠΕ, ο οποίος επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία σε προβλήματα που αφορούν στις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον. Ωστόσο η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Δυτική Θεσσαλονίκη από συνεχόμενα επεισόδια ρύπανσης μαρτυρούν μια άλλη πραγματικότητα.