Η άγρια θαλάσσια ζωή των ελληνικών θαλασσών απειλείται από τις πετρελαϊκές εταιρίες…

"Όσοι έχουν επισκεφτεί τις ελληνικές θάλασσες, είναι σχεδόν αδύνατο να αρνηθούν την ομορφιά τους...". Έτσι ξεκινά το αφιέρωμα του...

Continue reading
Scroll to top