Το υλικό του διήμερου της πανελλαδικής συνάντησης για την ενέργεια

Έναρξη εργασιών συνάντησης

Εισαγωγική παρέμβαση στη συνάντηση

Παρεμβάσεις στη συνάντηση

Ενημέρωση για τις εργασίες της συνάντησης

Κείμενο μεταφοράς – απόδοσης του περιεχομένου του διαλόγου

Ηχογραφημένο υλικό της συνάντησης
(αντιγράψτε το σύνδεσμο: https://www.mixcloud.com/meeting4energy)

Το επόμενο βήμα είναι η μορφοποίηση μιας πιο σταθερής συνεργασίας ανάμεσα στις συλλογικότητες, μέσα από μια νέα πανελλαδική συνάντηση, που θα στηρίζεται σε κοινά συμφωνημένο πλαίσιο βασικών θέσεων, τρόπο επικοινωνίας – ανταλλαγής απόψεων και κοινές δράσεις. Η πρώτη συνάντηση δημιούργησε τις προϋποθέσεις, μένει να διανύσουμε τον υπόλοιπο δρόμο.

Scroll to top