Σύλλογοι Φοιτητών ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων

Το παρακάτω ψήφισμα κατατέθηκε και υπερψηφίστηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των εξής Φοιτητικών Συλλόγων : Bιολογικού, Χημικού, Φυσικού, Χημικών Μηχανικών, Ναυπηγών και Νομικής.

STOP στις έρευνες και στις εξορύξεις υδρογονανθράκων

Νέες καταστροφικές και επικίνδυνες επιλογές έχουν αρχίσει να υλοποιούνται, με απροσδιόριστες συνέπειες στη ζωή μας και στο μέλλον του τόπου. Πετρελαϊκοί κολοσσοί, που ενοχοποιούνται για ανυπολόγιστες οικολογικές καταστροφές και εξυπηρετούνται από την εκμετάλλευση και το αιματοκύλισμα Μέσης Ανατολής και Αφρικής, έχουν εγκατασταθεί στην Ν.Α. Μεσόγειο.
Στη χώρα μας, η Ήπειρος, η Αιτωλοακαρνανία, η Β.Δ. Πελοπόννησος, ο Δ. Πατραϊκός, το Κατάκολο, το Ιόνιο και η θάλασσα νότια της Κρήτης, έχουν παραδοθεί -με συμβάσεις παραχώρησης- για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων (πετρέλαιο και φυσικό αέριο). Ταυτόχρονα, με τις πρώτες προσπάθειες εξόρυξης στην Κύπρο, ξεκίνησε η όξυνση των σχέσεων με την Τουρκία.
Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένα εξελισσόμενο σχέδιο εξορύξεων υδρογονανθράκων μέσω της εκχώρησης του 1/3 της επικράτειας σε μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες.
Για εμάς, η μόνη επιλογή είναι η καθολική απόρριψη των εξορύξεων υδρογονανθράκων ως μιας επιλογής με μεγάλες και καταστροφικές περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που ταυτόχρονα προκαλεί ιδιαίτερα σοβαρές γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι υδρογονάνθρακες δε φέρνουν την ευτυχία
Οι επιλογές των πετρελαϊκών εταιρειών, στην πραγματικότητα, αποφασίζονται από μικρές ομάδες υψηλόβαθμων στελεχών, με γνώμονα την κερδοφορία και τα γενικότερα συμφέροντά τους. Από την άλλη, οι συνέπειες αυτών των επιλογών είναι τεράστιες και πλήττουν τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, η οποία επειδή -κατά κανόνα- παραμένει σε καθεστώς άγνοιας τις αντιλαμβάνεται αφού έχουν, ήδη, εκδηλωθεί, πολλές φορές με βίαιο τρόπο.
Οι διεθνείς έρευνες και στατιστικές είναι αμείλικτες: χώρες και περιοχές που βάσισαν την οικονομία τους στις εξορύξεις, έχουν από τους χαμηλότερους δείκτες δημοκρατίας, υγείας, ποιότητας περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και τους υψηλότερους σε διαφθορά, ανεργία, φτώχεια, ανισότητες, βία και συγκρούσεις. Όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, πολλές περιοχές εξόρυξης -αμέσως μετά την πρώτη περίοδο κατασκευής των έργων-βρίσκονται αντιμέτωπες με τον οικονομικό μαρασμό, ασθένειες που σχετίζονται με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, απώλεια θέσεων εργασίας και τεράστιο κύμα μετανάστευσης. Χαρακτηριστικό, πρόσφατο παράδειγμα η περιφέρεια Μπαζιλικάτα στη γειτονική Ιταλία.

Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα:
• Οι θαλάσσιες περιοχές που έχουν ήδη παραχωρηθεί για υδρογονάνθρακες καλύπτουν περίπου 60.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Ιόνιο και την Κρήτη. Κομμένη σε «οικόπεδα πετρελαίου», αυτή η τεράστια θαλάσσια περιοχή καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της Ελληνικής Τάφρου, παγκόσμιας σπουδαιότητας ενδιαιτήματος για τα θαλάσσια θηλαστικά.
• Η περιοχή έχει κρίσιμη σημασία για την επιβίωση όλων των απειλουμένων ειδών θαλάσσιων θηλαστικών που απαντώνται στη Μεσόγειο και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πέντε σημαντικότερους βιοτόπους της Μεσογείου για τον ζιφιό, είδος ιδιαίτερα ευάλωτο σε ανθρωπογενείς ήχους.
• Κρίσιμη σημασία όμως έχει για ένα ακόμη εμβληματικό είδος της Μεσογείου, την καρέτα καρέτα. Το Ιόνιο φιλοξενεί τις πιο σημαντικές παραλίες ωοτοκίας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και ακολουθεί η Κρήτη. Ο Αμβρακικός Κόλπος επίσης αποτελεί σημαντικό τροφοληπτικό πεδίο για το άκρως μεταναστευτικό είδος είδος και τα οικόπεδα που έχουν δοθεί για έρευνα και εκμετάλλευση θα επηρεάσουν αρνητικά την επιβίωσή του.
• Τόσο θαλάσσια, όσο και όλα τα χερσαία οικόπεδα πετρελαίων καταλαμβάνουν ολοκληρωτικά ή τμηματικά πολλές περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών (Natura, εθνικά πάρκα, κλπ).

Τα κέρδη στις εταιρείες, οι ζημιές στην κοινωνία
Υπόσχονται αμφίβολα οικονομικά οφέλη για το Δημόσιο από μισθώματα και φόρους, ανάλογα με τα κέρδη που θα δηλώνονται. Αναμφίβολα, δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τα κόστη των δημόσιων υποδομών που συνδέονται με τις εξορύξεις, της αντιμετώπισης -έστω και μέρους- των επιπτώσεων στην υγεία, στο περιβάλλον, στις παραγωγικές δραστηριότητες και του εξοπλιστικού «πυρετού», που αναμένεται να ακολουθήσει.
Από την άλλη πλευρά, τοξικά αέρια και απόβλητα, ρύπανση των νερών και της θάλασσας, αποψίλωση δασών, αλλοίωση τοπίων, αύξηση της σεισμικότητας, καθιζήσεις, καταστροφή γεωργικής γης, εκτοπισμός των παραδοσιακών δραστηριοτήτων (κτηνοτροφία, μελισσοκομία κλπ), υποβάθμιση της δημόσιας υγείας είναι οι μη αναστρέψιμες επιπτώσεις, ακόμη και στην υποθετική περίπτωση της «κανονικής» λειτουργίας των έργων εξόρυξης. Σε περίπτωση ατυχήματος, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, στον τουρισμό, στην αγροτική παραγωγή και στην αλιεία θα είναι ανυπολόγιστες. Και θα τις πληρώσουμε εμείς και όχι η Τοtal, η Repsol, η Edisson, η Exxon Mobil ή ο Λάτσης. Το πρόσφατο ατύχημα με τη διαφυγή μερικών τόνων πετρελαίου στο Σαρωνικό, είναι ένα ελάχιστο δείγμα της καταστροφής που θα απειλεί τεράστιο τμήμα της χώρας.

Σήμερα… Την Τρίτη 1 Οκτώβρη, κυρώθηκαν στη Βουλή οι συμβάσεις μίσθωσης για παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε 4 θαλάσσιες περιοχές, σε Κρήτη και Ιόνιο.Οι θαλάσσιες περιοχές που παραχωρούνται με τις τέσσερις συμβάσεις που κυρώθηκαν από τη Βουλή είναι «Νοτιοδυτικά Κρήτης» και «Δυτικά Κρήτης» που παραχωρούνται στην κοινοπραξία Total, ExxonMobil και Ελληνικά Πετρέλαια, τη θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο» που παραχωρείται στην κοινοπραξία Repsol - Ελληνικά Πετρέλαια και τη θαλάσσια περιοχή «Περιοχή 10 Ιόνιο Πέλαγος» (Κόλπος Κυπαρισσίας) που παραχωρείται στα ΕΛΠΕ. Στις παραπάνω συμβάσεις όμως, υπάρχει πρόβλεψη η οποία απαλλάσει τις εταιρείες από την υποχρέωση εκπόνησης περιβαλλοντικής μελέτης στο στάδιο των σεισμικών ερευνών, η οποία θα ήταν δημόσια και θα τελούσε υπό διαβούλευση, κατά παράβαση φυσικά του ευρωπαϊκού δικαίου.
Η απάντηση… Στην Ήπειρο, όπου έχουν ξεκινήσει οι διερευνητικές γεωτρήσεις ξεσηκώθηκε ένα κύμα τοπικών αντιδράσεων, που κινητοποίησαν τους απανταχού Ηπειρώτες. Μια περιοχή με πλούσια βιοποικιλότητα, ιδιαίτερο ορεινό ανάγλυφο, ποτάμια, δάση, παραδοσιακούς οικισμούς και μοναδικά τοπία, που αποτελεί την πιο καθαρή και την πιο ανέγγιχτη περιοχή της Ε.Ε., προορίζεται να γίνει «σουρωτήρι» από χιλιάδες γεωτρύπανα που θα φτάνουν σε μεγάλα βάθη. Γεωτρύπανα που στήνονται ανοίγοντας δρόμους σε όλα τα βουνά αλλά και -αυθαίρετα- σε αγροτικές ιδιοκτησίες, ρυπαίνοντας τα νερά και καταστρέφοντας το τοπίο, προκειμένου να ψάξουν για κοιτάσματα.
Στα νησιά του Ιονίου, στην Αιτωλοακαρνανία, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη οι κάτοικοι ανησυχούν, ζητούν ενημέρωση και αντιδρούν στη βίαιη αλλαγή που τους επιβάλλεται.
Δεν είναι μόνοι τους! Έχουν στο πλευρό τους όσους συνειδητοποιούν ότι οι εξορύξεις υδρογονανθράκων είναι μια στρατηγική επιλογή, που θα επηρεάσει αρνητικά τη συνολική θέση της χώρας και θα διαιωνίσει την υποταγή της σε ένα αδιέξοδο οικονομικό μοντέλο, που έχει σαν αποτέλεσμα την καταλυτική διατάραξη της αρμονικής σχέσης ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση.

Ως Φοιτητικός Σύλλογος Βιολογικού δηλώνουμε ότι είμαστε ενάντια στην εξόρυξη των υδρογονανθράκων:
-γιατί θα έχει καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον, για την υγεία, για την ζωή μας, για τις υφιστάμενες δραστηριότητες
-γιατί συνιστά ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου της χώρας στο ξένο και ντόπιο κεφάλαιο
- γιατί κανένα όφελος δεν θα έχει για τους εργαζόμενους και όλο το λαό, αντίθετα έρχεται να αυξήσει τα κέρδη τους και όπως δείχνει η εμπειρία, μετά την λεηλασία, αφήνουν πίσω τους «Κρανίου Τόπο» αδιαφορώντας για τις όποιες συνέπειες
- γιατί εγκυμονεί πρόσθετους κινδύνους και εμπλοκές σε ανταγωνισμούς και πολεμικές περιπέτειες για τον λαό μας και για τους λαούς της περιοχής.

Ξέρουμε ότι ο αγώνας μας είναι δύσκολος. Ξέρουμε ότι απέναντί μας έχουμε το κράτος, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, πολυεθνικές, τοπικούς παράγοντες, «πληρωμένους» επιστήμονες, έναν πανίσχυρο μηχανισμό εξαγοράς και καταστολής. Η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με την «ανάθεση» σε κάποιους «σωτήρες», δεν αρκούν ενέργειες ακτιβισμού, προσφυγές και υπομνήματα.
Να μην τους το επιτρέψουμε, να οργανωθούμε, να αντισταθούμε, να υπερασπιστούμε τον τόπο μας, τη ζωή και το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας!
-ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ.
-ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
-ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
-AΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΑ 1500Μ. ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ, ΚΑΘΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ.

Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΌΧΙ ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΑΥΤΌ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to top