Το χρονικό της παραχώρησης του φυσικού πλούτου της Ελλάδας σε πετρελαϊκές εταιρείες

για έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων